«Powrót

Agnieszka Królikowska podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów

Agnieszka Królikowska podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów

Agnieszka Królikowska podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów

31 grudnia Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów panią Agnieszkę Królikowską, a odwołał z funkcji podsekretarza stanu, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej pana Andrzeja Parafianowicza.

Pani Agnieszka Królikowska obejmie funkcje pełnione dotychczas przez Andrzeja Parafianowicza z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Agnieszka Królikowska od 2003 roku związana jest z administracją publiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od marca 2008 roku pełniła funkcję dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, zajmując się m.in. audytem i kontrolą środków unijnych.

«Powrót