«Powrót

Aktualizacja KSR nr 10 dot. umów o PPP oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi

Aktualizacja KSR nr 10 dot. umów o PPP oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi

Aktualizacja KSR nr 10 dot. umów o PPP oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" dostosowuje go do nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

KSR nr 10 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. poz. 142.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości.

«Powrót