«Powrót

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2018 i kolejne lata

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2018 i kolejne lata

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2018 i kolejne lata

  • Minister Rozwoju i Finansów przyznał 14 bankom tytuł Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DPSW).
  • Dealerzy będą pełnić swoją funkcję przez czas nieokreślony.

DSPW zostali wybrani na podstawie wyników konkursu, który trwał od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Nowy „Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 14 września 2017 r." nadaje bezterminowy charakter funkcji DSPW oraz określa, że z nowo wyłonionymi DSPW Minister Rozwoju i Finansów zawrze umowy o pełnienie funkcji DSPW na czas nieokreślony.

Lista DSPW na rok 2018 i kolejne lata:

1 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2 mBank S.A.
3 BNP Paribas S.A.
4 PKO BP S.A.
5 ING Bank Śląski S.A.
6 Bank Zachodni WBK S.A.
7 Bank PEKAO S.A.
8 Bank Millennium S.A.
9 Goldman Sachs International
10 Société Générale S.A. Oddział w Polsce
11 Barclays Bank plc
12 HSBC Bank plc
13 J.P. Morgan Securities plc
14 Deutsche Bank AG

Uszeregowane według pozycji w zakończonym 30 września 2017 r. konkursie.
 

«Powrót