Jesteśmy gotowi na odprawę kibiców z całego świata

Jesteśmy gotowi na odprawę kibiców z całego świata

Jesteśmy gotowi na odprawę kibiców z całego świata

  • Rozwiązania ułatwiające i przyspieszające odprawy, współpraca z innymi służbami, specjalne pasy odpraw oraz ćwiczenia w terenie to działania podjęte przez Służbę Celno-Skarbową w związku z Mundialem organizowanym w Rosji.

Od kilku miesięcy na granicy polsko-rosyjskiej trwają przygotowania do odprawy tysięcy kibiców udających się do Rosji na piłkarskie mistrzostwa świata. Część meczów odbędzie się na stadionie w Kaliningradzie.

W celu zachowania bezpieczeństwa odprawy i kontroli celnej przy jednoczesnym zagwarantowaniu płynności odpraw tysięcy podróżnych Izba Administracji Skarbowej  w Olsztynie oraz zarządzający drogowymi przejściami granicznymi przygotowali szereg rozwiązań zapewniających dotarcie każdego kibica na mecz.

Od dłuższego czasu Służba Celno-Skarbowa współpracuje  z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Strażą Graniczną oraz stroną rosyjską. Podczas wielostronnych spotkań ustalone zostały pakiety zasad odpraw i procedur, które stosowane będą w czasie spiętrzenia odpraw. Uruchomiona została także Grupa Reagowania Kryzysowego oraz zasilono przejścia graniczne kilkudziesięcioma funkcjonariuszami Izb Administracji Skarbowej z Łodzi, Torunia i Warszawy.

Na największym przejściu granicznym w Grzechotkach, gdzie spodziewanych jest najwięcej podróżujących kibiców, zmianie ulegnie organizacja ruchu.

Przejście graniczne w Grzechotkach, podczas trwania Mundialu, będzie obsługiwało podróżnych w trybie ukierunkowanym. Praktycznie wszystkie pasy odpraw będą przyjmować podróżnych poruszających się w jednym kierunku, np. przed meczem rozgrywanym w Kaliningradzie -  w stronę wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Analogiczne rozwiązanie funkcjonować będzie po stronie rosyjskiej.

W związku ze spodziewaną ponadprzeciętną liczbą autokarów i samochodów osobowych zachęcamy i radzimy wszystkim kierowcom samochodów ciężarowych skorzystanie z przejścia granicznego w Bezledach.

Na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie zamieszczona jest informacja o zasadach przekraczania granicy w czasie Mundialu, w tym wzory dokumentów i linki do stron rosyjskich.

Informujemy, że w sytuacji pojawienia się jednocześnie bardzo dużej liczby podróżnych na przejściu granicznym w Grzechotkach ruch pojazdów towarowych może być czasowo wstrzymany.

Zachęcamy, aby w tej sytuacji przekraczać granicę przez przejście graniczne w Bezledach:
Oddział Celny w Bezledach
Kod jednostki: 371030
Dane teleadresowe: 11-200 Bartoszyce,
tel. +48 89 761 45 40, fax +48 89 761 45 44
e-mail: 371030-KZ@ols.mofnet.gov.pl

Więcej informacji na temat czasu oczekiwania na portalu granica.gov.pl