Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:

  • dochody: 154,0 mld zł, tj. 43,3 %
  • wydatki: 144,4 mld zł, tj. 36,4 %
  • nadwyżka: 9,6 mld zł   
     

Grafika o szacunkowym wykonaniu budżetu


Po maju br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Zgodnie z przewidywaniami oraz informacjami przekazanymi komunikatem w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2018 r., nadwyżka ta ma charakter przejściowy.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2018 r.
W okresie styczeń - maj  2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - maj 2017 r. o ok. 7,0%.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,9% r/r (tj. ok. 1,6 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą.

W okresie styczeń - maj 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 10,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,6 mld zł (tj. 17,4%)  w stosunku do okresu styczeń - maj 2017 r. Spowodowane jest to wyższym wpływem dochodów z aukcji z tytułu emisji gazów cieplarnianych i wynika ze wzrostu cen uprawnień do emisji. W przeciągu ostatnich miesięcy ceny uprawnień wzrosły o ponad 50%.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2018 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2018 r. wyniosło 144,4 mld zł tj. 36,4 % planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 143,5 mld zł, tj. 37,3% planu. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - maj roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,3 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS. 
       
Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.