Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości IX kadencji

Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości IX kadencji

Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości IX kadencji

Minister Piotr Nowak przemawia do uczestników posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości IX kadencji
  • 28 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości IX kadencji.
  • Spotkanie otworzył wiceminister finansów Piotr Nowak.

28 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości IX kadencji. Spotkanie otworzył wiceminister finansów Piotr Nowak, który nadzoruje  prace komitetu.

W trakcie wystąpienia minister Nowak podkreślił ważną rolę komitetu w procesie tworzenia standardów rachunkowości. Zwrócił także uwagę, że wyniki jego prac stanowią istotną pomoc dla jednostek w prowadzeniu rachunkowości. Minister Nowak wskazał również na potrzebę aktywnego kontynuowania współpracy komitetu z międzynarodowymi organizacjami w zakresie standaryzacji rachunkowości.

Informacje na temat prac komitetu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Komitet Standardów Rachunkowości.