Stan środków walutowych w czerwcu 2018 r.

Stan środków walutowych w czerwcu 2018 r.

Stan środków walutowych w czerwcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 2 180,1 mln EUR (9 348,8 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 152,0 mln EUR (651,6 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2018 r. wyniósł łącznie 2 217,8 mln EUR (9 673,0 mln PLN).