Ankieta nt. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ankieta nt. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ankieta nt. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Ankietę będzie można wypełnić do 30 września 2018 r.

Badanie jest kierowane do wszystkich zainteresowanych usługami księgowymi[1]. Ankieta składa się z pytań otwartych i zamkniętych, a jej wypełnienie powinno zająć nie więcej niż 15 minut. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Badanie będzie wykorzystane do oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych[2].

Zobacz więcej informacji i link do ankiety

[1] Usługi księgowe należy rozumieć jako prowadzenie ewidencji księgowej w następujących formach:

  • księgi rachunkowe,
  • podatkowa karta przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta podatkowa.

2 Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych została wprowadzona ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), zwaną „ustawą deregulacyjną".