Stan środków walutowych w lipcu 2018 r.

Stan środków walutowych w lipcu 2018 r.

Stan środków walutowych w lipcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 409,2 mln EUR (1 771,9 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 211,4 mln EUR (918,7 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2018 r. wyniósł łącznie 3 377,9 mln EUR (14 450,2 mln PLN).