Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:

dochody

212,2 mld zł

tj. 59,6%

wydatki

213,0 mld zł

tj. 53,6%

deficyt

0,9 mld zł

tj. 2,1%

 

Dane budżetowe za 01-07.2018

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2018 r.

W okresie styczeń - lipiec  2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-VII 2017 r. o ok. 6,8%, tj. ok. 12,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 % r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 15,1% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą.

Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

W okresie styczeń - lipiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,0 mld zł i było niższe o ok. 6,6 mld zł (tj. 29,1%)  w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2018 r. wyniosło 213,0 mld zł, tj. 53,6% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano procentowo porównywalną kwotę na wydatki, tj. 53,0% planu (203,8 mld zł).

Więcej informacji nt. danych budżetowych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.