Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

20 sierpnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Poniżej protokół wraz z prezentacją i listą obecności.

 

Protokół z prezentacji publicznej System EUREKA

Lista obecności

Prezentacja założeń projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA