Wiceminister Piotr Nowak członkiem Rady Zarządzającej Funduszu Rezerwy Emerytalnej RE

Wiceminister Piotr Nowak członkiem Rady Zarządzającej Funduszu Rezerwy Emerytalnej RE

Wiceminister Piotr Nowak członkiem Rady Zarządzającej Funduszu Rezerwy Emerytalnej RE

  • Wiceminister finansów Piotr Nowak 5 września 2018 r. został wybrany na członka Rady Zarządzającej Funduszu Rezerwy Emerytalnej Rady Europy (RE).
  • Decyzją Komitetu Ministrów RE objął to stanowisko na 3-letnią kadencję, która rozpoczyna się 11 września br.

Rada składa się łącznie z 6 osób wybieranych przez Komitet Ministrów na wniosek państw członkowskich (47 państw europejskich), Sekretarza Generalnego oraz Komitet Pracowniczy RE. Funkcja ta może być łączona z obecnymi obowiązkami wiceministra Nowaka. Wiąże się ona z udziałem w posiedzeniach Rady zwoływanych kilka razy w roku.