Stan środków walutowych w sierpniu 2018 r.

Stan środków walutowych w sierpniu 2018 r.

Stan środków walutowych w sierpniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 8,5 mln EUR (36,6 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 14,1 mln EUR (60,4 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2018 r. wyniósł łącznie 4 506,8 mln EUR (19 358,2 mln PLN).