Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:

  • dochody 243,5 mld zł, tj. 68,4 %
  • wydatki 242,4 mld zł, tj. 61,0 %
  • nadwyżka 1,1 mld zł

Graf słupkowy przedstawia szacunkowe wykonanie budżetu państwa po sierpniu oraz na koniec tego roku wg. ustawy budżetowej.

Dochody budżetu państwa w
okresie styczeń - sierpień 2018 r.

W okresie styczeń - sierpień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-VIII 2017 r. o 7,5%, tj. ok. 15,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 % r/r (tj. ok. 5,0 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 14,4% r/r (tj. ok. 4,7 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT związane są z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z korzystną koniunkturą gospodarczą.

W okresie styczeń - sierpień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było niższe o ok. 7,1 mld zł (tj. 28,0%) w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po ośmiu miesiącach 2018 r. wyniosło 242,4 mld zł, tj. 61,0% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (59,8%, tj. 230,1 mld zł) jest to w punktach procentowych nieznacznie wyższa wielkość, kwotowo natomiast wyższa o 12,3 mld zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.