Stan środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w październiku 2018 r.

Stan środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w październiku 2018 r.

Stan środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w październiku 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w październiku 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 100,3 mln EUR (431,9 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 150,4 mln EUR (647,2 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec października 2018 r. wyniósł łącznie 3 715,6 mln EUR (16 093,3 mln PLN).