Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:

  • dochody 309,4 mld zł, tj. 87,0 %
  • wydatki 302,9 mld zł, tj. 76,3 %
  • nadwyżka 6,5 mld zł

Graf pokazuje porównanie wykonania budżetu państwa w październiku i na koniec roku wg. ustawy budżetowej.

Dochody budżetu państwa w
okresie styczeń - październik 2018 r.

W okresie styczeń - październik 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-X 2017 r. o 7,7%, tj. ok. 20,3 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 5,4 % r/r (tj. ok. 7,3 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 3,0 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7% r/r (tj. ok. 5,8 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5% r/r (tj. ok. 4,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą.

Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

W okresie styczeń - październik 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 24,0 mld zł i było niższe o ok. 6,1 mld zł (tj. 20,2%) w stosunku do okresu styczeń - październik 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po dziesięciu miesiącach 2018 r. wyniosło 302,9 mld zł, tj. 76,3% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (292,4 mld zł) jest to wartość wyższa o 10,6 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po dziesięciu miesiącach 2017 roku (tj. 76,0% planu).
Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.