Konsultacje podatkowe w sprawie Objaśnień do regulacji Mandatory Disclosure Rules

Konsultacje podatkowe w sprawie Objaśnień do regulacji Mandatory Disclosure Rules

Konsultacje podatkowe w sprawie Objaśnień do regulacji Mandatory Disclosure Rules

  • Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów, które dotyczą wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych.
  • Zapraszamy do przesyłania uwag do projektu objaśnień do 7 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczących stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Publikacja projektu ma na celu umożliwienie przeprowadzenia możliwie szerokich konsultacji dokumentu przed wydaniem jego finalnej wersji. Kierunek wyjaśnień omówionych zagadnień, jaki został zaprezentowany w projekcie objaśnień, nie powinien ulegać zmianom na niekorzyść podmiotów objętych nowymi przepisami.

Dodatkowo informujemy, że objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o przedstawienie nowych zagadnień lub komentarzy. Na kierunek ewentualnych zmian wpływać będzie analiza praktyki stosowania przepisów regulujących obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Konsultacje projektu objaśnień są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów.

Zapraszamy do przesyłania konkretnych uwag do przedstawionego projektu do 7 stycznia 2019 r. na adres e-mail Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów: sekretariat.SP@mf.gov.pl

Prosimy o przesyłanie plików w wersji edytowalnej. Objaśnienia planujemy opublikować w połowie stycznia 2019 r.

Link do projektu objaśnień