«Powrót

Interaktywna wersja powiadomienia CBC-P

Interaktywna wersja powiadomienia CBC-P

Interaktywna wersja powiadomienia CBC-P

  • Na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów jest dostępny formularz interaktywny powiadomienia CBC-P.
  • Zachęcamy do jego składania drogą elektroniczną.

Formularz interaktywny CBC-P został opublikowany na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jednocześnie 20 października 2017 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie) opublikowano zaktualizowany wzór dokumentu CBC-P:

  • wzór nr 2017/10/20/4558: CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW

Aktualizacja była niezbędna z powodu wykrycia błędu w opublikowanym 9 października 2017 r. wzorze o numerze 2017/10/09/4487.

Formularz interaktywny CBC-P wraz z poprawioną wersją wzoru formularza (w formacie XSD) oraz dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-P, jest również dostępny na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Gdzie wysłać CBC-P w formie papierowej

Przypominamy, że powiadomienie CBC-P może być również przygotowane oraz przekazane w formie pisemnej na adres:
Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Powiadomienie w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności:

  1. dane adresowe i identyfikacyjne jednostki składającej powiadomienie: nazwę, adres i NIP,
  2. dane adresowe i identyfikacyjne jednostki raportującej: nazwę, adres i TIN,
  3. wskazanie roku obrotowego, za który będzie przekazana informacja o grupie podmiotów,
  4. państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.
«Powrót