«Powrót

Komunikat MF ws. propozycji KE dot. finansowania rolnictwa w budżecie UE na rok 2015

Komunikat MF ws. propozycji KE dot. finansowania rolnictwa w budżecie UE na rok 2015

Komunikat MF ws. propozycji KE dot. finansowania rolnictwa w budżecie UE na rok 2015

List korygujący Nr 1 do projektu budżetu UE na 2015 r. modyfikuje projekt budżetu na rok 2015. Według propozycji Komisji Europejskiej unijne wydatki rolne wzrosłyby o 17 mln euro. Nie przewiduje ona pomniejszenia środków na rolnictwo w celu walki z wirusem Ebola.

W czerwcu br. Komisja przedstawiła projekt budżetu UE na rok 2015. Dodatkowo 15 października br. opublikowano List korygujący Nr 1 do projektu budżetu, który aktualizuje pierwotną propozycję Komisji, biorąc pod uwagę najnowsze dane o sytuacji na rynkach rolnych. We wspomnianym Liście korygującym KE proponuje zwiększenie wydatków w wielu działach budżetu UE w 2015 r., w tym zwiększenie wspólnotowych wydatków na rolnictwo.

Przewiduje się także uruchomienie środków na wsparcie rolników dotkniętych sankcjami w handlu z Rosją, co jest zgodne ze stanowiskiem rządu polskiego, który od dłuższego czasu zabiegał o wygospodarowanie odpowiednich środków w budżecie UE na ten cel. Jako źródło finansowania tych działań KE zaproponowała specjalną rezerwę na działania związane z sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie.

Najnowsza propozycja Komisji Europejskiej nie przewiduje przeznaczenia żadnych dodatkowych środków na działania związane z wirusem Ebola. Trudno przy tym wyobrazić sobie podstawy do kwestionowania wydatków ze środków unijnych na te cele, z uwagi na fakt że choroba ta może stanowić poważne zagrożenie dla obywateli państw członkowskich UE.

Zmodyfikowany projekt budżetu UE na rok 2015 będzie w najbliższych tygodniach przedmiotem negocjacji pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim, których końcowym efektem powinno być uchwalenie budżetu UE w listopadzie br. Dla Polski szczególnie istotne jest, by w budżecie tym znalazły się wystarczające środki na finansowanie polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także środki na wypłatę rekompensat rolnikom dotkniętym embargiem w handlu z Rosją.
 

«Powrót