«Powrót

Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2017 r.

Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2017 r.

Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w 2017 r. zawierało na rynku następujące operacje:

  1. transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej,
  2. transakcję wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie EUR,
  3. transakcje wymiany walut na złote.

Ad 1.

Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 40 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2017-2018 r. W wyniku zawartych transakcji o 2,1 mld zł zwiększono koszty 2017 r. i zmniejszono koszty w 2018 r. Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2017 r. przekazanej do Komisji Europejskiej.

Ad 2.

W wyniku zawartej transakcji o nominale 0,3 mld EUR i zapadalności 2 lat Ministerstwo Finansów będzie otrzymywać z częstotliwością kwartalną płatności oparte o stopę zmienną jednocześnie otrzymując roczne płatności oparte o oprocentowanie stałe.

Ad 3.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2017 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 2,3 mld EUR.

«Powrót