«Powrót

Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i raportowania danych niefinansowych

Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i raportowania danych niefinansowych

Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i raportowania danych niefinansowych

  • 19 kwietnia 2017 r. odbyła się wspólna konferencja Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o nowych obowiązkach dotyczących rozszerzonej sprawozdawczości niefinansowej.
  • W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządów oraz rad nadzorczych największych spółek w Polsce.

Podczas konferencji pt. „Odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej w świetle nowych przepisów dotyczących obowiązku ujawniania danych niefinansowych" wiceminister finansów Wiesław Janczyk podkreślił rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz podsumował przenoszenie przepisów unijnej dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych do polskiego prawa. Zwrócił uwagę na konieczność rozpoczęcia przygotowań przedsiębiorstw do nowych wymogów sprawozdawczych. Pierwsze obowiązkowe rozszerzone ujawnienia danych niefinansowych będą dotyczyć 2017 roku.

Wiceminister Janczyk zauważył, że zarządy i rady nadzorcze będą musiały przebyć drogę „od decyzji – przez realizację strategii – do raportu".

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF Joanna Dadacz przedstawiła kluczowe aspekty nowych obowiązków sprawozdawczych oraz korzyści, jakie mogą z nich wynikać dla przedsiębiorstw i interesariuszy.

Konferencja była skierowana do członków zarządów oraz rad nadzorczych największych spółek w Polsce. Większość z nich została objęta nowymi wymogami dotyczącymi rozszerzonej sprawozdawczości niefinansowej.

«Powrót