«Powrót

Listopadowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Listopadowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Listopadowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie
z października.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w listopadzie br.


Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Warunki listopadowej oferty pozostały niezmienione w stosunku do października. Atrakcyjne oprocentowanie i wysoka marża utrzymana dla 4- i 10-letnich obligacji indeksowanych inflacją, pozwalają realnie chronić nasze oszczędności i zabezpieczają je przed utratą wartości nabywczej. Beneficjenci programu „Rodzina 500+" mogą jeszcze korzystniej pomnażać środki, poprzez zakup obligacji rodzinnych. Ich oprocentowanie w pierwszym roku utrzymane zostało na poziomie 3,20% i 2,80% (odpowiednio dla 12- i 6-letnich obligacji). Klienci wybierający krótki horyzont oszczędzania będą mogli nadal nabyć nowe 3-miesięczne obligacje z oprocentowaniem w wysokości 1,50% w skali roku – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 roku
Od 26 października br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany (nie dotyczy to obligacji 3-miesięcznych OTS0218).
 

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 listopada br.) Cena sprzedaży
OTS0218
3-miesięczne
 

 

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu  stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).
 

100 zł
DOS1119
2-letnie
 

 

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
TOZ1120
3-letnie
 

 

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.
 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
COI1121
4-letnie
 

 

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
EDO1127
10-letnie
 

 

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
 

100 zł

99,90 zł
przy zamianie
 
  Obligacje rodzinne  
ROS1123
6-letnie
 

 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
 

100 zł
ROD1129
12-letnie
 

 

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
 

100 zł


1 półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

2 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.


Jak można nabyć obligacje skarbowe?
Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

  • przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
  • poprzez konto Inteligo.

Więcej informacji:

Ministerstwo Finansów
Biuro Komunikacji i Promocji
dziennikarze@mf.gov.pl
Tel. (22) 694 36 16

PKO Bank Polski
Małgorzata Jabłońska,
Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO BP SA
malgorzata.jablonska@pkobp.pl

 

«Powrót