«Powrót

Najnowsze prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Najnowsze prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Najnowsze prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 7 listopada 2017 r. opublikował prognozy makroekonomiczne dla Polski i innych krajów, w których przeprowadza operacje.
  • W Polsce EBOR szacuje wzrost PKB na 4,1% w 2017 r., głównie dzięki wzrostowi konsumpcji gospodarstw domowych oraz poprawie sytuacji na rynku pracy.

W 2018 r. PKB w naszym kraju ma wynieść 3,4%. Bank odnotowuje wysoki poziom wydatków gospodarstw domowych i ich utrzymującą się dynamikę, która jest związana ze wzrostem płac i transferów socjalnych.

Wskaźnik wzrostu PKB w Europie Środkowej i krajach bałtyckich wzrósł do ok. 4% w pierwszej połowie 2017 r. (w porównaniu do 2,8% w 2016 r.). Kluczowym czynnikiem tej poprawy jest długo oczekiwany wzrost inwestycji. Wskaźnik wzrostu PKB za cały 2017 r. w regionie wyniesie 3,9%, a w 2018 r. 3,4%.

Zobacz informację i raport na stronie EBOR (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

«Powrót