«Powrót

Nowa kadencja Głównej Komisji Orzekającej

Nowa kadencja Głównej Komisji Orzekającej

Nowa kadencja Głównej Komisji Orzekającej

8 listopada 2017 r. w Ministerstwie Finansów członkowie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (GKO) otrzymali akty powołań na nową kadencję.

Wiceminister finansów Leszek Skiba i przewodniczący GKO Mariusz Jerzy Golecki podczas posiedzenia

Nominacje wręczyli wiceminister finansów Leszek Skiba i przewodniczący GKO Mariusz Jerzy Golecki, którzy wskazali na szczególną rolę Komisji w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
System ten ma na celu nie tylko sankcjonować nieprawidłowości, ale także pełnić rolę edukacyjną i wskazywać właściwe zachowania.
 

«Powrót