«Powrót

Nowe rozwiązania unijne ws. audytu. Konferencja na GPW 22 listopada

Nowe rozwiązania unijne ws. audytu. Konferencja na GPW 22 listopada

Nowe rozwiązania unijne ws. audytu. Konferencja na GPW 22 listopada

Wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszym wykonywaniu ich funkcji oraz poprawa komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, regulatorami i interesariuszami – to temat konferencji pt. „Nowe wymagania UE dotyczące audytu dla komitetów audytu: wsparcie dla Polski w dostosowaniu do nowych europejskich wymagań". Konferencja, którą organizują Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) oraz Bank Światowy, odbędzie się 22 listopada 2016 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W programie spotkania znajdą się m.in. takie kwestie, jak skład i zarządzanie komitetem audytu, wybór i mianowanie firmy dokonującej rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta czy wymogi sprawozdawczości biegłego rewidenta. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zmiany, które dla państw UE weszły w życie 17 czerwca 2016 r.

Na konferencję zapraszamy szczególnie: przewodniczących i członków komitetu audytu, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych oraz dyrektorów wykonawczych, a także kadrę kierowniczą wyższego szczebla, która współpracuje z komitetami audytu, biegłych rewidentów, prawników oraz przedstawicieli innych zawodów doradzających komitetom audytu.

W uroczystości otwarcia konferencji weźmie udział wiceminister finansów, przewodniczący KNA Wiesław Janczyk. Przewiduje się także wystąpienia członków Komisji: Ilony Pieczyńskiej-Czerny oraz Piotra Kamińskiego.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie Banku Światowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest realizowana z dotacji szwajcarskiej w ramach środków Funduszu Szwajcarskiego na rzecz rozszerzonej Unii Europejskiej.

***

Komisja Nadzoru Audytowego (www.kna.gov.pl), której członków powołuje Minister Finansów, sprawuje w Polsce od 2009 r. nadzór nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz ich samorządem – Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Obsługę KNA zapewnia Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF.

«Powrót