«Powrót

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Dr hab. Mariusz Golecki, dyrektor Departamentu Prawnego MF, został przewodniczącym Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Członkowie Rady wybrali go ze swojego grona podczas pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się 6 października 2016 r. w Ministerstwie Finansów.

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania została powołana przez ministra finansów 15 września 2016 r. Rada jest niezależnym organem eksperckim, którego zadaniem będzie opiniowanie zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Obok strony rządowej swoich przedstawicieli w Radzie mają m.in. doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wyższych uczelni i strona samorządowa. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 3 listopada 2016 r.
 

«Powrót