«Powrót

Polska ubiega się o przeniesienie siedzib europejskich agencji EBA i EMA do Warszawy

Polska ubiega się o przeniesienie siedzib europejskich agencji EBA i EMA do Warszawy

Polska ubiega się o przeniesienie siedzib europejskich agencji EBA i EMA do Warszawy

Polska złożyła ofertę dotyczącą przeniesienia do Warszawy siedzib Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA), dwóch unijnych agencji, które będą musiały opuścić Londyn po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w 2019 r.

Wniosek o lokalizację w Polsce siedzib EBA i EMA został zatwierdzony przez Radę Ministrów 28 lipca 2017 r. Oferta wypełnia wszystkie szczegółowe kryteria zatwierdzone przez Radę Europejską.

Po złożeniu ofert przez państwa członkowskie KE dokona ich analizy oraz przedstawi swoją ocenę do końca września br. Decyzja w sprawie lokalizacji obu agencji zostanie podjęta w drodze głosowania wśród państw członkowskich UE (bez Wielkiej Brytanii) 20 listopada na marginesie Rady ds. Ogólnych. Procedura przewiduje maksymalnie trzy etapy głosowania.
 

«Powrót