«Powrót

Publiczna prezentacja projektu EUREKA

Publiczna prezentacja projektu EUREKA

Publiczna prezentacja projektu EUREKA

  • Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pn. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, która odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. o godz. 12 w Ministerstwie Finansów.
  • Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 13 sierpnia br.

Ministerstwo Finansów zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Prezentacja odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. o godz. 12 w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, sala konferencyjna nr 4440a.

Zasady udziału

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać e-mailem na adres Eureka@mf.gov.pl. do 13 sierpnia 2018 r.

W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko i dane kontaktowe uczestnika oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Udział w prezentacji jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona (45). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Ministerstwa Finansów.

«Powrót