«Powrót

Publiczna prezentacja założeń projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Publiczna prezentacja założeń projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Publiczna prezentacja założeń projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych" (PUESC), który powstaje w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).

Prezentacja odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 4440 Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego* na adres biuro.puesc@mf.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik docx 12 KB)

[1] Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922). Administratorem danych jest Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12. Przesłane w formularzu zgłoszeniowym dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazania informacji o działalności Ministerstwa Finansów oraz akredytacji na wydarzenie organizowane przez urząd i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

«Powrót