«Powrót

Publikacja struktur logicznych ws. nowych regulacji dot. podatku u źródła

Publikacja struktur logicznych ws. nowych regulacji dot. podatku u źródła

Publikacja struktur logicznych ws. nowych regulacji dot. podatku u źródła

Informujemy, że na stronie www.epuap.gov.pl opublikowano struktury logiczne oświadczeń oraz wniosków związanych z rozliczaniem podatku u źródła – według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Publikacja struktur nastąpiła w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193).

«Powrót