«Powrót

Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadzony w Szczecinie

Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadzony w Szczecinie

Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadzony w Szczecinie

  • Od 17 października 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) prowadzi Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
  • RZS ma za zadanie ochronę obrotu gospodarczego.

Dotychczas RZS był prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 17 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1919). Zgodnie z nowymi przepisami rejestr będzie prowadzić Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Obowiązek ujawniania w RZS zastawów służy ochronie obrotu gospodarczego. Rejestr umożliwia uzyskanie informacji nt. obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym i o wysokości zabezpieczonej należności.

Rejestr Zastawów Skarbowych jest dostępny na Portalu Podatkowym MF (link otwiera okno w inym serwisie)

«Powrót