«Powrót

Stan środków walutowych w kwietniu 2018 r.

Stan środków walutowych w kwietniu 2018 r.

Stan środków walutowych w kwietniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 51,9 mln EUR (218,3 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 277,1 mln EUR (1159,8 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2018 r. wyniósł łącznie 5.007,6 mln EUR (21.134,0 mln PLN).

«Powrót