«Powrót

Stan środków walutowych w lipcu 2017 r.

Stan środków walutowych w lipcu 2017 r.

Stan środków walutowych w lipcu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 152,9 mln EUR (647,8 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 242,6 mln EUR (1.026,2 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2017 r. wyniósł łącznie 8.987,6 mln EUR (38.237,7 mln PLN).

«Powrót