«Powrót

Stan środków walutowych w listopadzie 2017 r.

Stan środków walutowych w listopadzie 2017 r.

Stan środków walutowych w listopadzie 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 551,6 mln EUR (2 338,8 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 44,7 mln EUR (189,5 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2017 r. wyniósł łącznie 6.936,7 mln EUR (29.172,1 mln PLN).

«Powrót