«Powrót

Stan środków walutowych w maju 2018 r.

Stan środków walutowych w maju 2018 r.

Stan środków walutowych w maju 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w maju 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 992,7 mln EUR (4237,4 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 80,7 mln EUR (344,2 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec maja 2018 r. wyniósł łącznie 3 896,5 mln EUR (16 831,0 mln PLN).

«Powrót