«Powrót

Stan środków walutowych w marcu 2018 r.

Stan środków walutowych w marcu 2018 r.

Stan środków walutowych w marcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 24,7 mln EUR (104,2 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 188,0 mln EUR (795,3 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2018 r. wyniósł łącznie 5.247,5 mln EUR (22.083,9 mln PLN)

«Powrót