«Powrót

Stan środków walutowych we wrześniu 2017 r.

Stan środków walutowych we wrześniu 2017 r.

Stan środków walutowych we wrześniu 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 58,2 mln EUR (249,4 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 130,2 mln EUR (556,2 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2017 r. wyniósł łącznie 7.612,3 mln EUR (32.802,1 mln PLN).

«Powrót