«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:

  • dochody 182,0 mld zł, tj. 51,2 %
  • wydatki 172,5 mld zł, tj. 43,4 %
  • nadwyżka 9,5 mld zł

Graf pokazujący wykonanie budżetu państwa w czerwcu i prognozowany na koniec roku wg. ustawy budżetowej.
Po pierwszym półroczu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Miesiąc czerwiec jest drugim po maju miesiącem, w którym wynik budżetu państwa jest jednak zrównoważony.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.

W okresie styczeń - czerwiec  2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. o ok. 7,9%, tj. ok. 12,2 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 4,5 % r/r (tj. ok. 3,6 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 16,0% r/r (tj. ok. 3,8 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą.

Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 13,6 mld zł i było niższe o ok. 7,1 mld zł (tj. 34,1%)  w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło 172,5 mld zł, tj. 43,4% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 170,8 mld zł, tj. 44,4% planu. Procentowo niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - czerwiec roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,6 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS.

 

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót