«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:

  • dochody: 85,2 mld zł, tj. 26,2 %
  • wydatki: 87,5 mld zł, tj. 22,7 %
  • deficyt: 2,3 mld zł, tj. 3,8 %

Deficyt budżetu państwa po marcu br. wyniósł 2,3 mld zł - w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu.


Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017 r.

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń-marzec  2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 23,8 % r/r.
Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-marzec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 40,6% r/r. (tj. ok. 12,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,1% r/r. (tj. ok. 0,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 4,8% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 15,2% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-III 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł.

W okresie styczeń-marzec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 5,0 mld zł i było niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie ma w 2017 r.


Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2017  r. wg szacunkowych danych wyniosło 87,5 mld zł tj. 22,7% planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 86,4 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 6,8 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń-marzec br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 2,8 mld zł), co jest spowodowane m.in. przekazaniem w marcu 2016 r. środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków, a także lepszym wpływem składek w okresie styczeń-marzec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.
 

«Powrót