«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2017 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2017 roku.

W listopadzie sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 756 mln zł.

W listopadzie 2017 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0218) – 179,1 mln zł,
  • 2-letnie (DOS1119) – 235,0 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1120) – 22,8 mln zł,
  • 4-letnie (COI1121) – 246,1 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1127) – 70,9 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe o przynoszące zysk powyżej inflacji. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 235 mln zł (33% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 2-letnie (31%) i 3-miesięczne (24%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (3%).

W listopadzie trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę 2 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Graf w postaci słupkowej przedstawiający sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych w 2016 r. i 2017 r. (mln zł)
 

"Listopad był kolejnym miesiącem dużego zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi. Na rachunki nabywców trafiły obligacje o wartości 756 mln zł. To drugi najlepszy wynik w tym roku. Największy udział w sprzedaży – 33%, miały obligacje 4-letnie. Wartość ich sprzedaży wyniosła 246 mln zł. Popularnością cieszą się również papiery 2-letnie i 3-miesięczne, na których zakup przeznaczono w listopadzie 414 mln zł. Sprzedaż od początku roku przekroczyła już 6 mld zł" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w grudniu 2017 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 grudnia br.)

Cena sprzedaży

OTS0318

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

DOS1219

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ1220

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI1221

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO1227

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS1223

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1229

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobierz dane statystyczne (plik xlsx 36 KB)

«Powrót