«Powrót

X kadencja Komitetu Standardów Rachunkowości

X kadencja Komitetu Standardów Rachunkowości

X kadencja Komitetu Standardów Rachunkowości

 • 26 listopada 2018 r. Minister Finansów powołał na 3-letnią kadencję nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR).
 • Zmieniła się m. in. liczba osób, które reprezentują poszczególne instytucje, a także wydłużono kadencję komitetu.

Powołanie nowej kadencji KSR wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Nowelizacja dotyczy głównie zmiany liczby osób reprezentujących poszczególne instytucje, wskazania zastępcy przewodniczącego KSR oraz wydłużenia kadencji komitetu.

W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministra Finansów, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Inwestycji i Rozwoju, prezesa Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz największych organizacji zawodowych z zakresu rachunkowości – Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Nowy skład KSR:

 • Joanna Dadacz (przewodnicząca)
 • Agnieszka Stachniak (zastępca przewodniczącej)
 • dr Teresa Cebrowska
 • Katarzyna Dębska
 • dr Zdzisław Fedak
 • prof. dr. hab. Jerzy Gierusz
 • dr hab. Radosław Ignatowski
 • Małgorzata Kosiorek
 • Elżbieta Kowalska
 • Krzysztof Kruszewski
 • Barbara Misterska-Dragan
 • dr Ernest Podgórski
 • Teresa Schubert
 • Anna Sirocka
 • Izabela Sykulska
 • prof. dr hab. Gertruda Świderska
 • Bogusława Toma
 • dr Katarzyna Trzpioła

***

KSR działa przy Ministrze Finansów i odpowiada m.in. za realizację zadań związanych z rachunkowością podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również za zapewnienie spójności i jednolitości systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej tych podmiotów.

«Powrót