«Powrót

Zgłoszenia do komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego

Zgłoszenia do komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego

Zgłoszenia do komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego

  • Pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni i placówek naukowych mogą zgłaszać swoje kandydatury na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
  • Poszukujemy kandydatów z wiedzą i doświadczeniem co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego.

Członkiem Komisji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do zgłoszenia należy załączyć opinię placówki naukowej lub wyższej uczelni (rektora).

Wykaz dziedzin objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz tryb i zasady przeprowadzania egzaminu zostały określone w aktach prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2018 r. na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Systemu Podatkowego, tel. 22 694 50 16.

Pobierz formularz zgłoszenia (plik docx 16 KB)

«Powrót