• Aktualności

    Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

    Podsumowanie realizacji projektu. W listopadzie 2017 r. podsumowany i ostatecznie rozliczony został projekt „Budowa zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości...
  • O programie

    Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

    W dniu 20 grudnia 2007r. Rząd Polski podpisał ze Szwajcarską Radą Federalną Umowę ramową o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), w ramach której strona szwajcarska przyznała...
  • O projekcie

    Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

    Jednym z projektów realizowanych w ramach w SPPW (obszar tematyczny Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach priorytetu Sektor...
  • Linki

    Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

    Dodatkowe informacje na temat projektu oraz zaangażowanych w jego realizację instytucji mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach...
  • Kontakt

    Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

    Więcej informacji na temat projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" mogą Państwo uzyskać kontaktując się z...
  • Glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, finansów oraz bankowości

    Źródło: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej

    W ramach realizacji projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych…" przygotowany został polsko-angielski glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, finansów oraz bankowości. Autorem tej publikacji...