Gabinet polityczny Ministra Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Finansów

  1. Imiona i nazwisko: Marcin Zakrzewski
  2. data urodzenia: 21 czerwca 1994 r.
  3. miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którymosoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Stream International Sp. z o.o., Genpact Polska Sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Fundacja Polska Jutra, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,
  4. źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: umowy o pracę, umowy-zlecenie, umowa o dzieło, stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016, studenckie stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w roku akademickim 2015/2016,
  5.  informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywał.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2012 Data publikacji: 27.02.2012 10:41 Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2018 14:22
  Autor: Łukasz Sawa Osoba publikująca: Łukasz Sawa Osoba modyfikująca: Joanna Chmielewska-Podgórska
  Rejestr zmian