«Powrót

Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

  • Przypominamy, że od 1 kwietnia 2017 r. [1] funkcjonuje rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, który znajduje się pod adresem www.hazard.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
  • Do rejestru są wpisywane strony internetowe wykorzystywane do urządzania nielegalnych gier hazardowych w sposób nielegalny, kierowane do usługobiorców w Polsce.
  • Wskazujemy, o jakich obowiązkach związanych z rejestrem powinni pamiętać przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych:

  1. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi dostępu do internetu, mają obowiązek:
    • uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wpisanych do rejestru oraz
    • przekierowania połączeń, które odwołują się do stron wpisanych do rejestru – do strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów, na której znajduje się informacja o możliwej odpowiedzialności karno-skarbowej dla uczestników gier urządzanych wbrew przepisom ustawy,
  2. dostawcy usług płatniczych mają obowiązek nieudostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wpisanych do rejestru.

Kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w ustawie o grach hazardowych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych sprawują Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Komisją Nadzoru Finansowego.

Uchylanie się od powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 250 000 zł.

[1] na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

«Powrót