«Powrót

Nowy zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej JST

Nowy zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej JST

Nowy zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej JST

  • Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.
  • Pozwalają one m.in. na ocenę sytuacji finansowej JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.

Przygotowane materiały analityczne mają charakter informacyjny i pozwalają na ocenę sytuacji finansowej poszczególnych JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań. Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez JST decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwalają na  przeanalizowanie sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat. Umożliwiają też JST wzajemne porównywanie swojej sytuacji finansowej. Opracowania mogą stanowić materiał do analiz również dla innych odbiorców, np. mieszkańców czy środowiska naukowego.

Wskaźniki do oceny finansowej JST i informacje o nadwyżce operacyjnej JST w latach 2015-2017 są dostępne na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce > Budżet państwa >Finanse samorządów > Opracowania (link otwiera okno w innym serwisie)

«Powrót