«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2018 roku

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2018 roku

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2018 roku

W listopadzie sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 190 mln zł.

W listopadzie 2018 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0219) – 389,3 mln zł,
  • 2-letnie (DOS1120) – 288,1 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1121) – 18,6 mln zł,
  • 4-letnie (COI1122) – 395,3 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1130) – 95,7 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 395,3 mln zł (33% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (33%) i 2-letnie (24%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8%) oraz 3-letnie (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 3,3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.
 

Wykres dot. sprzedaży obligacji w 2017 i 2018 r.


"W listopadzie sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 1,2 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje indeksowane do inflacji oraz obligacje stałoprocentowe czyli 3-miesieczne i 2-letnie. Te wyniki sprzedaży pokazują, że oszczędzający coraz częściej wybierają obligacje skarbowe, postrzegając je jako atrakcyjny i bezpieczny instrument pomnażania środków. Łącznie od początku roku nabywcy przeznaczyli na ich zakup już ponad 11,6 mld zł czyli o 70 % więcej niż w rekordowym zeszłym roku" – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.

 

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w grudniu br.

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 grudnia br.) Cena sprzedaży
OTS0319
3-miesięczne
 

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł
100,00 zł
przy zamianie
 
DOS1220
2-letnie
 

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
TOZ1221
3-letnie
 

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
COI1222
4-letnie
 
Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
EDO1228
10-letnie
 

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
  Obligacje rodzinne  
ROS1224
6-letnie
 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł
ROD1230
12-letnie
 

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł


1 półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym
2 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego

Pobierz statystyki sprzedaży (plik xlsx 40,1 KB)


 

«Powrót