Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6AR(4)_v1-0E2018-07-31ePUAP
6.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
7.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
8.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
9.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
10.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
11.CIT-6R(5)_v1-0E2018-07-31ePUAP
12.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
13.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
14.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
15.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
16.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
17.CIT-8(24)_v3-0E2017-02-06ePUAP
18.CIT-8(24)_v4-0E2017-06-20ePUAP
19.CIT-8(25)_v1-0E2017-09-26ePUAP
20.CIT-8(26)_v1-0E2018-08-09ePUAP
21.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
22.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
23.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
24.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
25.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
26.CIT-8A(12)_v1-0E2017-09-26ePUAP
27.CIT-8AB(1)_v1-0E2018-08-09ePUAP
28.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
29.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
30.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
31.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
32.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
33.CIT-8B(11)_v1-0E2017-01-01ePUAP
34.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
35.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
36.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
37.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
38.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
39.CIT-9R(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
40.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
41.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
42.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
43.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
44.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
45.CIT-10Z(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
46.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
47.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
48.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
49.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
50.CIT-11R(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
51.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
52.CIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
53.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
54.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
55.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
56.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
57.CIT-D(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
58.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
59.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
60.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
61.CIT-ST(7)_v5-0E2018-07-13ePUAP
62.CIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
63.CIT-TP(2)_v1-1E2018-09-25ePUAP
64.CIT-VC(1)_v1-0E2014-03-03ePUAP
65.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
66.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
67.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
68.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
69.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
70.IFT-2(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
71.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
72.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
73.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
74.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
75.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
76.IFT-2R(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
Załączniki
77.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
78.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
79.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
80.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
81.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
82.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
83.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
84.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
85.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
86.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
87.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
88.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
89.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
90.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
91.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
92.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
93.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
94.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
95.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
96.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
97.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
98.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
99.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
100.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
101.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
102.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
103.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
104.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
105.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
106.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
107.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
108.IFT-3(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
109.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
110.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
111.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
112.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
113.IFT-3R(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
114.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
115.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
116.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
117.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
118.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
119.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
120.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
121.PIT-4R(7)_v1-0E2018-03-09ePUAP
122.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
123.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
124.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
125.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
126.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
127.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
128.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
129.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
130.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
131.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
132.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
133.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
134.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
135.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
136.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
137.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
138.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
139.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
140.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
141.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
142.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
143.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
144.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
145.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
146.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
147.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
148.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
149.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
150.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
151.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
152.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
153.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
154.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
155.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
156.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
157.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
158.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
159.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
160.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
161.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
162.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
163.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
164.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
165.PIT-36(23)_v1-1E2016-04-02ePUAP
166.PIT-36(24)_v1-0E2017-08-24ePUAP
167.PIT-36(25)_v1-0E2018-01-01ePUAP
168.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
169.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
170.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
171.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
172.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
173.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
174.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
175.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
176.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
177.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
178.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
179.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
180.PIT-37(24)_v1-0E2018-01-01ePUAP
181.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
182.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
183.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
184.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
185.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
186.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
187.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
188.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
189.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
190.PIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
191.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
192.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
193.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
194.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
195.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
196.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
197.PIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
198.PIT-TP(2)_v1-1E2018-09-25ePUAP
Załączniki
199.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
200.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
201.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
202.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
203.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
204.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
205.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
206.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
207.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
208.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
209.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
210.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
211.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
212.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
213.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
214.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
215.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
216.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
217.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
218.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
219.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
220.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
221.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
222.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
223.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
224.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
225.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
226.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
227.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
228.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
229.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
230.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
231.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
232.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
233.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
234.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
235.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
236.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
237.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
238.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
239.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
240.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
241.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
242.PIT-OP(1)_v1-1E2017-03-15ePUAP
243.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
244.PIT-WZ(1)_v1-0E2017-03-14ePUAP
245.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
246.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
247.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
248.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
249.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
250.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
251.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
252.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
253.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
254.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
255.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
256.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
257.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
258.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
259.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
260.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
261.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
262.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
263.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
264.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
265.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
266.PIT-38(12)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
267.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
268.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
269.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
270.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
271.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
272.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
273.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
274.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
275.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
276.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
277.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
278.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
279.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
280.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
281.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
282.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
283.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
284.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
285.PIT-36L(13)_v1-0E2017-08-24ePUAP
286.PIT-36L(14)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
287.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
288.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
289.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
290.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
291.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
292.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
293.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
294.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
295.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
296.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
297.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
298.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
299.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
300.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
301.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
302.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
303.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
304.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
305.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
306.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
307.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
308.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
309.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
310.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
311.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
312.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
313.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
314.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
315.PIT-39(8)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
316.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
317.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
318.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
319.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
320.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
321.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
322.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
323.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
324.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
325.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
326.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
327.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
328.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
329.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
330.PIT-28(20)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
331.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
332.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
333.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
334.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
335.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
336.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
337.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
338.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
339.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
340.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
341.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
342.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
343.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
344.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
345.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
346.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
347.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
348.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
349.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
350.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
351.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
352.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
353.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
354.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
355.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
356.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
357.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
358.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
359.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
360.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
361.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
362.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
363.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
364.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
365.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
366.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
367.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
368.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
369.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
370.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
371.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
372.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
373.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
374.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
375.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
376.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
377.PCC-2(7)_v2-0E2017-01-18ePUAP
378.PCC-2(7)_v3-0E2018-01-26ePUAP
379.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
380.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
381.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
382.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
383.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
384.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
385.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PSD
386.PSD-1(1)_v1-0E2016-09-01ePUAP
SD
387.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
388.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
389.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
390.SD-2(6)_v2-0E2017-01-18ePUAP
391.SD-2(6)_v3-0E2018-01-26ePUAP
392.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
393.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
394.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
395.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
396.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
397.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
398.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
399.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
400.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
401.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
402.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
403.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
404.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
405.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
406.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
407.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
408.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
409.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
410.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
411.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
412.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
413.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
414.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
415.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
416.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
417.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
418.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
419.VAT-7(17)_v1-0E2016-08-01ePUAP
420.VAT-7(18)_v1-1E2018-08-27ePUAP
421.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
422.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
423.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
424.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
425.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
426.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
427.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
428.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
429.VAT-7D(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
430.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
431.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
432.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
433.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
434.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
435.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
436.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
437.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
438.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
439.VAT-7K(11)_v1-0E2016-08-01ePUAP
440.VAT-7K(12)_v1-2E2018-08-28ePUAP
441.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
442.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
443.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
444.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
445.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
446.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
447.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
448.VAT-8(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
449.VAT-8(9)_v1-0E2018-05-17ePUAP
450.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
451.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
452.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
453.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
454.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
455.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
456.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
457.VAT-9M(6)_v1-0E2016-08-01ePUAP
458.VAT-9M(7)_v1-0E2017-01-11ePUAP
459.VAT-9M(8)_v1-0E2018-05-17ePUAP
460.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
461.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
462.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
463.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
464.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
465.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
466.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
467.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
468.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
469.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
470.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
471.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
472.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
473.VAT-12(4)_v1-0E2018-05-17ePUAP
474.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
475.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
476.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
477.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
478.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
479.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
480.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
481.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
482.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
483.VAT-27(2)_v1-0E2017-01-11ePUAP
484.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
485.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
486.VAT-28(2)_v1-0E2017-01-19ePUAP
487.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
488.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
489.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
490.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
491.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
492.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
493.VAT-R(13)_v1-2E2017-03-01ePUAP
494.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
495.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
496.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
497.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
498.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
499.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
500.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
501.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
502.VAT-UE(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
503.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
504.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
505.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
506.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
507.VAT-UEK(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
508.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
509.VAT-Z(5)_v1-1E2017-01-13ePUAP
510.VAT-Z(5)_v1-2E2017-03-01ePUAP
511.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
512.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
513.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
514.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
515.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
516.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
517.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
518.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
519.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
520.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
521.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
522.VAT-ZD(1)_v2-0E2016-08-01ePUAP
523.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
524.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
525.VAT-ZT(5)_v2-0E2016-08-01ePUAP
526.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
527.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
528.VAT-ZZ(5)_v2-1E2016-08-01ePUAP
FIN
529.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
530.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
531.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
532.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
533.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
534.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
535.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
536.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
537.NIP-2(10)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
538.NIP-2(11)_1-0E2018-02-27ePUAP
539.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
540.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
541.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
542.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
543.NIP-7(3)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
544.NIP-7(4)_1-0E2018-02-27ePUAP
545.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
546.NIP-8(2)_1-0E2018-03-01ePUAP
547.NIP-8(2)_1-1E2018-03-07ePUAP
ZAP
548.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
549.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
550.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
551.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
552.ZAP-3(4)_1-0E2018-03-01ePUAP
ZAW
553.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
554.ZAW-K(3)2016-01-01ePUAP
555.ZAW-K(3)2016-10-12ePUAP
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
556.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
557.NAD-ZP(2)_v2-0E2016-08-01ePUAP
558.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
559.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
560.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
561.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
562.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
563.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
564.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
565.CBC-P(1)2017-10-23ePUAP
566.CBC-P(1)2017-12-07ePUAP
567.CBC-P(2)2018-11-28ePUAP
568.CBC-R(1)2017-12-07ePUAP
569.CRS-1(1)2017-08-26ePUAP
570.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
571.DT-1(5)2016-01-01ePUAP
572.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
573.FAT-1(2)_v1-0E2016-06-19ePUAP
574.FAT-1(3)_v1-0E2018-04-04ePUAP
575.IGH-1(1)_v1-0E2017-09-06ePUAP
576.IGH-1(1)_v1-1E2018-07-18ePUAP
577.OPD-1(2)2018-02-23ePUAP
578.OPL-1(5)2018-11-02ePUAP
579.OPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
580.OPO-1(1)_v1-1E2016-07-01ePUAP
581.OPS-1(2)2018-02-23ePUAP
582.ORD-HZ(4)2018-10-12ePUAP
583.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
584.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
585.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
586.ORD-IN2016-01-29ePUAP
587.ORD-IN2017-03-01ePUAP
588.ORD-IN(8)2017-11-10ePUAP
589.ORD-IN(8)2017-11-17ePUAP
590.ORD-IN/A(6)2017-11-10ePUAP
591.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
592.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
593.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
594.ORD-OG2017-03-01ePUAP
595.ORD-OG2017-11-17ePUAP
596.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
597.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
598.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
599.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
600.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
601.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
602.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
603.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
604.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
605.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
606.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
607.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
608.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
609.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
610.ORD-WS(2)2017-11-10ePUAP
611.ORD-WS/A(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
612.ORD-WS/B(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
613.PPD-1(2)2018-11-28ePUAP
614.PPO-1(1)_v1-0E2016-07-01ePUAP
615.PPS-1(2)2018-11-28ePUAP
616.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
617.TW-1(3)_v1-3E2017-04-03ePUAP
618.UPL-1(6)2018-11-02ePUAP
619.UPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
620.WGH2017-11-17ePUAP
621.WIA-WN2018-11-02ePUAP
622.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH UZYSKANYCH W WYNIKU WYKONYWANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ REGULUJĄCYCH STATYSTYKĘ INTRASTAT i EXTRASTAT2018-09-25ePUAP
623.WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE2018-11-26ePUAP
624.Wzór informacji o czynnościach notarialnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 2017-10-19ePUAP
625.Wzór informacji identyfikującej instytucję obowiązaną w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
626.Wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
627.Wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej2017-10-19ePUAP
628.Wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej2017-10-30ePUAP
629.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2017-02-22ePUAP
630.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-02-23ePUAP
631.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-03-21ePUAP
Definicje
632.ElementarneTypyDanych_v2-0
633.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
634.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
635.SIG-2008_v2-0
636.SIG-VAP_v1-0
637.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
638.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
639.StrukturyDanych_v2-0
640.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
641.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
642.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
643.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
644.KodyCechKrajow_v1-1
645.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
646.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
647.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
648.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
649.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
650.KodyGmin_v1-0
651.KodyGmin_v2-0
652.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
653.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
654.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
655.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
656.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
657.KodyGmin_v6-0E2017-01-01ePUAP
658.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
659.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
660.KodyKrajow_v3-0
661.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
662.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
663.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
664.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
665.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
666.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
667.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
668.KodyPKD_v1-0
669.KodyPKD_v1-0EePUAP
670.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
671.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
672.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
673.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
674.OpisyTowarow_v1-0
675.OpisyTowarow_v2-0
676.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
677.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
678.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
679.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
680.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
681.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
682.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
683.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
684.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
685.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
686.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- za rok 2016
687.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
688.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
689.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
690.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
691.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- za rok 2017
692.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
693.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
694.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
695.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
696.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- podpis
697.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
Robocze wersje wzorów dokumentów
Robocze
698.ElementarneTypyDanych_v5-0E
699.KodyKrajow_v5-0E
700.KodyUrzedowSkarbowych_v5-0E
701.PIT-28_A(18)_Z_v1-0E
702.PIT-28_B(15)_Z_v1-0E
703.PIT_B(16)_Z36_v1-0E
704.PIT_B(16)_Z36L_v1-0E
705.PIT_B(16)_Z36LS_v1-0E
706.PIT_B(16)_Z36LS_v1-0E
707.PIT_BR(3)_Z36_v1-0E
708.PIT_BR(3)_Z36L_v1-0E
709.PIT_BR(3)_Z36LS_v1-0E
710.PIT_BR(3)_Z36S_v1-0E
711.PIT_D(27)_Z_v1-0E
712.PIT_DS(3)_Z36_v1-0E
713.PIT_DS(3)_Z36L_v1-0E
714.PIT_M(7)_Z_v3-0E
715.PIT_MIT(1)_Z36_v1-0E
716.PIT_MIT(1)_Z36L_v1-0E
717.PIT_MIT(1)_Z36LS_v1-0E
718.PIT_MIT(1)_Z36S_v1-0E
719.PIT_O(23)_Z28_v1-0E
720.PIT_O(23)_Z3X_v1-0E
721.PIT-R(19)_Z_v1-0E
722.PIT_Z(7)_Z36_v1-0E
723.PIT_Z(7)_Z36L_v1-0E
724.PIT_Z(7)_Z36LS_v1-0E
725.PIT_Z(7)_Z36S_v1-0E
726.PIT_ZG(6)_Z36_v1-0E
727.PIT_ZG(6)_Z36L_v1-0E
728.PIT_ZG(6)_Z36LS_v1-0E
729.PIT_ZG(6)_Z36S_v1-0E
730.PIT_ZG(6)_Z38_v1-0E
731.PIT_ZG(6)_Z39_v1-0E
732.PIT-2K(8)_Z_v3-0E
733.Schemat_IFT-1(14)_v1-0
734.Schemat_IFT-1R(14)_v1-0
735.Schemat_PIT-4R(8)_v1-0
736.Schemat_PIT-6(13)_v1-0
737.Schemat_PIT-8AR(7)_v1-0
738.Schemat_PIT-8C(9)_v1-0
739.Schemat_PIT-8CZ(9)_v2-0
740.Schemat_PIT-11(24)_v1-0
741.Schemat_PIT-11A(19)_v1-0
742.Schemat_PIT-11Z(24)_v2-0
743.Schemat_PIT-28(21)_v1-0
744.Schemat_PIT-28S(21)_v1-0
745.Schemat_PIT-36(26)_v1-0
746.Schemat_PIT-36L(15)_v1-0
747.Schemat_PIT-36LS(1)_v1-0
748.Schemat_PIT-36S(26)_v1-0
749.Schemat_PIT-37(25)_v1-0
750.Schemat_PIT-38(13)_v1-0
751.Schemat_PIT-39(9)_v1-0
752.Schemat_PIT-40A(19)_v1-0
753.Schemat_PIT-R(19)_v1-0
754.Schemat_PIT-RZ(19)_v2-0
755.SPR_MT(1)_Z_v3-0E
756.SSE_A(2)_Z_v3-0E
757.SSE-R(5)_Z_v3-0E
758.SSE-R_A(3)_Z_v3-0E
759.StrukturyDanych_v5-0E
ostatnia aktualizacja tabeli: 2018.11.29 13:55

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").