Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług silom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu


Publikacja: Dz. U. z 2018 r. poz. 1853
Tekst:   Rozporządzenie z dnia 24 września 2018 r..pdf (265 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2018-09-28
Data wejścia w życie: 2018-10-01

OSTATNIO DODANE