Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług


Publikacja: Dz. U. z 2018 r. poz. 579
Tekst:   Rozporządzenie z dnia 6 marca 2018 r..pdf (282 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2018-03-20
Data wejścia w życie: 2018-04-04

OSTATNIO DODANE